Hva er livsvansker?

De fleste mennesker opplever vansker i livet på et eller annet tidspunkt, og slike livsvansker kan innta mange ulike former. Det kan for eksempel være snakk om:

- Vansker i forhold til partner, familie, venner
- Ensomhetsfølelse
- Følelse av meningsløshet og tomhet
- Stress
- Redsel for døden
- Diffuse, fysiske plager
- Følelse av å kaste bort livet sitt/at man er på ”feil sted”
- Skam- og skyldfølelse
- Samlivsbrudd
- Miste noen man er glad i
- Generell uro (uten at man vet den nøyaktige årsak)

Torshovpsykologene tilbyr et rom der slike utfordringer kan settes ord på og deles. Ofte kan det å snakke med en utenforstående, ”nøytral” part være befriende. Det kan for eksempel bidra til at man klarer å være mer åpen og ærlig om det man sliter med. Du kan lese mer om hvilke vansker vi arbeider med og hvordan terapien foregår under fanen ”Tjenester”.