Liv Lohne-Knudsen

Liv Lohne-Knudsen

Det å streve psykisk eller gå gjennom vanskeligheter i livet er noe de aller fleste mennesker opplever. Dette er helt normalt og i de fleste tilfeller vil det gå over av seg selv. Når vanskene vedvarer kan det være godt å oppsøke hjelp. I mange tilfeller vil det du strever med være knyttet til noe underliggende som kan være utfordrende å finne ut av på egenhånd. I møte med meg vil jeg gjennom varme og undring hjelpe deg med å få en større forståelse av det uhåndterlige, hjelpe til å sortere og gjennom affektbevissthet tåle å sette ord på det som til nå har vært vanskelig. Jeg vil tilrettelegge for en ærlig og åpen dialog, slik at du føler deg trygg nok til å kunne være den du er og med det kunne undre deg fritt rundt de vanskene du står overfor.

I møte med mine klienter har jeg en klientsentrert tilnærming der jeg tilpasser terapeutisk metode utifra klientens behov og personlige stil. Likevel ligger min faglige tilnærming tettest på den psykodynamiske tradisjon, der vi sammen prøver å få en større forståelse av sammensatte psykologiske mekanismer som kan ligge til grunn for klientens plager. Terapien tar sikte på å endre eller utvide pasientens selvopplevelse, relasjonsmønster og mestringsstrategier.

Jeg har stor respekt for det arbeidet mine klienter gjør i terapi, og er takknemlig for å bli med på denne reisen.

Velkommen skal du være hos meg!

Jeg er utdannet psykolog fra universitet i Oslo med fordypning i psykologisk behandling av voksne med hovedpraksis på Personlighetsklinikken på Ullevål sykehus. Jeg har lengre erfaring fra døgnavdeling og poliklinisk arbeid innen psykisk helsevern. I tillegg har jeg drevet terapeutisk arbeid med rus- og avhengighetsbehandling, fortrinnsvis med ungdom og unge voksne. Jeg samarbeider i dag med Oslo Bedriftshelsetjeneste. Mine interessefelt er særlig knyttet til angstlidelser, depresjon og sorg, selvfølelse, personlighet- og spisevansker, utfordringer knyttet til kjønn, samt arbeid med fastlåste mønstre i parforhold. Hos Torshovpsykologene tilbyr jeg individualterapi, parterapi og foreldreveiledning. Jeg tar imot klienter på kontoret, via webkonsultasjoner og gåterapi.