Liv Norum

Liv Norum

Jeg er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, og har terapeutisk fordypning i barne- og familieterapi. I tillegg har jeg fulgt fordypning i systemisk-kognitiv terapi for voksne. Jeg har erfaring fra behandling av ungdom, voksne, par og familier. I tillegg har jeg også erfaring fra sexologisk rådgivning for ungdom og voksne. Hos Torshovpsykologene tilbyr jeg individual- og parterapi, samt også familie- og foreldreveiledning.

Mange synes det er utfordrende å oppsøke hjelp. Det kan være man er redd for at problemene ikke er store nok, at de er for ubehagelige å ta tak i, at de er så hemmelige at ingen kan få vite om dem eller en helt annen grunn. Jeg har en dyp respekt for det arbeidet mine klienter ønsker å påbegynne eller allerede har påbegynt. Slik jeg ser det er det ingen problemer eller vansker som er for små, for store, for rare eller for vanlige.

Jeg benytter meg av flere terapeutiske perspektiver i behandlingen, og er opptatt av å tilpasse terapien til hver klients behov og personlighet. Min arbeidsmetode faller derfor under det som kalles "integrativ terapi".

I terapi ønsker jeg å tilrettelegge for at du som klient kan snakke uten filter og selvsensur. I den forbindelse er jeg opptatt av å møte deg med ro og empati, slik at du kan føle deg trygg og ivaretatt. Samtidig kan det noen ganger være nødvendig å utfordre og innføre nye perspektiver, for å løse opp i fastlåste mønstre. I samtalene er det viktig for meg at du opplever deg forstått, og at du opplever at du kan snakke om det du har behov for i en ikke-dømmende atmosfære.