Torbjørn Sand Bergan

Torbjørn Sand Bergan

En kjent psykolog sa en gang at terapi er å bli ristet på en kjærlig måte. Jeg tror det er mye sant i det utsagnet. I min tilnærming til terapi er jeg først og fremst opptatt av å møte den enkelte der den er og forstå hvorfor en livssituasjon oppleves som utfordrende eller fastlåst. I en trygg relasjon preget av støtte, tror jeg at den som søker hjelp kan tørre og være nysgjerrig på mer ukjente sider av seg selv. I dette litt ukjente landskapet ligger ofte løsninger, innsikter og tilnærminger som personen ikke var klar over at allerede fantes.

Jeg har en integrerende holdning til terapi som betyr at jeg kombinerer elementer fra forskjellige terapiretninger. For noen er det viktig å få støttende veiledning i en vanskelig livssituasjon, for andre er det å lære seg konkrete verktøy til å mestre plagsomme symptomer og vonde tankemønstre, mens andre ønsker å bli bevisst på egne følelser og relasjonsmønstre, slik at en kan utvikle nye måter og være sammen med seg selv og andre på. Ofte er det naturlig med en kombinasjon av alt dette i løpet av en terapi.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo med fordypning i behandling av familier og voksne, og har siden 2014 drevet privatpraksis. Som psykolog har jeg arbeidet med en rekke ulike livsvansker og utfordringer, som for eksempel lav selvfølelse, angst, depresjon, utbrenthet, stress, sterk selvkritikk, seksuelle problemer, par i konflikt, relasjonelle vansker og store livsvalg.